facebook icon

 

The Journal of Holocaust Research

מאסף לה (2022): גליון מיוחד לרגל יום הולדתו ה-95 של פרופ' יהודה באואר

 

cover

דבר העורכים

 מיכל אהרוני - מבוא

יהודה באואר כמורה ומנטור

דליה עופר - הרהורים על דרך אקדמית ההשראה של מורה ומנטור

דוד זילברקלנג - להתבונן בשואה בגובה העיניים: כמה לקחים מהחוקר והמורה הדגול

דינה פורת ומרק ויצמן - יהודה באואר והברית הבין־לאומית לשימור זכר השואה

סוגיות תאורטיות

כריסטופר בראונינג - יהודה באואר, המושגים "השואה" ו"ג'נוסייד" וסוגיית הקולוניאליזם ההתיישבותי

שאול פרידלנדר - פשע יסודי

אלווין ה' רוזנפלד - האם שונאי יהודים הם "אנטי־שמים" או "אנטישמים"? מוגש בהוקרה ליהודה באואר

חוי דרייפוס - המשגת התגובה היהודית: בין עמידה להתנגדות

דיונים היסטוריוגרפיים

דן מכמן - סולידריות, תקווה והתמודדות עם אלוהים: ההיבט של רצון החיים של העם היהודי בעת החדשה כתמה מרכזית בהיסטוריוגרפיה של יהודה באואר

רוברט רוזט - מידע על השואה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני: עיון מחודש

?מיכאל ברנבאום - כיצד העריך יהודה באואר את תגובות ממשלת ארצות הברית ויהדות ארצות הברית בזמן השואה

עֹמר ברטוב - חייה ומותה של העיירה

יאן גרבובסקי - אומדני האבדות בקרב יהודים פולנים מסתתרים, 1942–1945: עיון מחודש בתובנות של יהודה באואר

 

מארכיון בית לוחמי הגטאות

יסמין רון - סדנת האמנים במחנה מכלן (מאלין) כפי שהיא משתקפת בעבודות האמנים אסירי המחנה

 

ביוגרפיות של המחברים ותקצירי המאמרים

 

 

Please publish modules in offcanvas position.